Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Greenland National Museum & Archives
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Publications

2017

Jensen, Mikkel Nohr
Opsparing på Grønland 1873-1881 i Tidsskriftet Grønland

 

Seiding, Inge Høst
Grønland. Den arktiske koloniKøbenhavn: Gads Forlag. 

 

2016

Seiding, Inge Høst, Csonka, Yvon  & Tróndheim, Gitte 
Cultures and Societies – Cultural Change and Inuit Identities.  I: Le Groenland. Climat, écosystèmes et société. Paris: CNRS Éditions S. 221-225

 

Seiding, Inge Høstet.al.(red.)
Historical Archives. Co-authored with Jan Borm, I: Le Groenland. Climat, écosystèmes et société.  Paris: CNRS Éditions. S. 214-218

 

Kristiansen, Paarnannguaq Banda 
Villads Villadsen Nunatta Allagaateqarfialu - naatsumik i Kalaaleq nr. 8-9

 

Seiding, Inge Høst & la Cour Jensen, Søren 
Arkiver fra Thule – om et arkivalsk samarbejde på tværs af Atlanten. Nordisk Arkivnyt, 2. S. 93-94

 

2015

Seiding, Inge Høst et.al. (red.)
Listevis af liv. Kilder til ægteskabs- og familieforhold i den tidlige kolonitid. I: Grønland i talKilder og cases gennem 300 år.  Århus: Aarhus University Press, s.69-83 

 

Jensen, Mikkel Nohr
Opsparing på Grønland 1873-1881 i Tidsskriftet Grønland

 

Seiding, Inge Høst
Blandede ægteskaber i 17- og 1800-tallets Grønland – i krydsfeltet mellem administrations- og kulturhistorie. Nordisk Arkivnyt. 4, s. 190-192

 

Seiding, Inge Høst et.al.  
The colonial displacement of civilization and culture: Social spaces and boundaries in a nineteenth-century diary from Greenland. In: Travelling notions of culture in early nineteenth-century Europe, New York: Routledge, s.79-95

 

2014

Arneborg, Jette, Sinding, Mikkel-Holger S., Nyegaard, Georg, M. Thomas P. Gilbert
Ancient DNA unravels the truth behind the controversial GUS Greenlandic Norse fursamples: the bison was horse, and the muskox and bears were goats, I: Journal of Arcaeological Science 53 (2015) 297-303. Tilgængelig online 7. november 2014.

 

Arneborg, Jette, McGovern, Thomas H. & Nyegaard, Georg (red.)
In the Footsteps of Vebæk, i: Journal of the North Atlantic. Special Volume 6, 2014.

 

Bisgaard, Inge
Fangsthytter, i; tidsskriftet Danske officerer.

 

Bisgaard, Inge
Grønlands Koldkrigsanlæg. Kulturstyrelsen.

 

Frandsen, Niels H.
Sakæus (1792-1819): Den første grønlænder på polarekspedition, I: tolv grønlandsekspeditioner set gennem frimærker

 

Frandsen, Niels H.
Hans Hendrik ”Suersaq” (1832-1889): Fire polarekspeditioner og den første grønlandske selvbiografi, i: tolv grønlandsekspeditioner set gennem frimærker

 

Frandsen, Niels H.
Carl Petersen (1813-1880): en dansker på tre polarekspeditioner, I: tolv grønlandsekspeditioner set gennem frimærker

 

Kristiansen, Paarnannguaq
Vestnordisk Arkivkonference i Grønland, 25.-29. august 2014. Nordisk ARKIVNYT 4-2014.

 

Thorleifsen, Daniel et al.

Nye kulturhistoriske udstillinger i Nuuk - to nationalmuseer i samarbejde tværs over Atlanten, I: Nationalmuseets Arbejdsmark 2014.

 

2013

Edwards, Kevin J., Gordon T. Cook, Georg Nyegaard & J. Edward Schofield
Towards a first chronology for the Middle Settlement of Norse Greenland: 14C and related studies of animal bone and environmental material. I: RADIOCARBON, Vol. 55, nr. 1, 2013, pp. 1-17

 

Frandsen, Niels
Grønlændernes første minedrift. Tidsskriftet Grønland 2013: 4

 

Frandsen, Niels
En tilståelse ved juletid. Tidsskriftet Grønland 2013: 4

 

Jensen, Jens F., Inge Bisgaard & Jens Heinrich
Grønlands koldkrigsanlæg. I:Kold krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark,Færøerne og Grønland. Kulturstyrelsen 2013, pp. 180-203.

 

Nyegaard, Georg & Knud Rosenlund
På udgravning med Gardar i Eystribyggd. I:Naflagrös tínd Gardari Gudmundssyni sextugum 31. marts 2013. Blómálfar – forlag. Arnarstapa 2013, pp. 72-77. (Festsskrift til den islandske arkæolog Gardar Gudmundsson i anledning af hans 60 års fødselsdag)

 

Vadstrup, Søren og Inge Bisgaard
Rejsen til landet på den anden side – Tunup Avannaarsuanut angalaneq. Tidskriftet Grønland, nr. 1, marts 2013. Det grønlandske Selskab. København, pp. 18 – 28

 

2012

Frandsen, Niels
Den almindelige enkekasse i: Personalhistorisk Tidsskrift 2912:2

 

Frandsen, Niels
Grafitminen i Upernavik i: Tidsskriftet Grønland 2012:4.

 

Jakobsen, Aviâja Rosing
Kalaallisuut – den grønlandske nationaldragt - som grønlandsk identitetsmarkør. Bidrag til:  Fra vild til verdensborger - Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet (Høiris, Ole og Ole Marquardt, reds.). Ilisimatusarfik, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu & Aarhus Universitetsforlag 2011

 

Jakobsen, Aviâja Rosing
The Nooter photo collection and the Roots2Share project of museums I; Greenland and the Netherlands, sammen med Cunera Buijs. Bidrag til: Études Inuit Studies, Volume 35(1-2)2011.

 

Nyegaard, Georg
Et forsamlingshus med højt til loftet. Artikel om Qaqortup Katersortarfia i Sermitsiaq nr. 52, d. 28. december i anledning af husets 75 års jubilæum. Introduktion til særudstilling om Qaqortup Katersortarfia der åbnede d. 22. december på NKA.

 

Thorleifsen, Daniel
Medforfatter, medrektør og udgiver af: Naboer i Nordatlanten. Færøerne, Island og Grønland. Hovedlinjer i Vestnordens historie gennem 1000 år (Faroe University Press 2012).

 

2011

Jakobsen, Aviâja Rosing
Kalaallisuut - den grønlandske nationaldragt - som grønlandsk identitetsmarkør, I: Fra vild til verdensborger - Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet (Høiris, Ole og Ole Marquardt, reds.). Ilisimatusarfik, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu & Aarhus Universitetsforlag 2011, pp. 385-408.

 

Olsen, Natuk L.
Julen er lyspunktet i den mørke tid i: Anu Una Una Anu nr. 5, December 2011.

 

Olsen, Natuk L.
Uden grønlandsk mad er jeg intet, i: Fra vild til verdensborger. Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet (Høiris, Ole og Ole Marquardt, reds.). Ilisimatusarfik, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu & Aarhus Universitetsforlag 2011, pp. 409-430.

 

2010

Olsen, Natuk L.
Kalaalimernit - en immateriel kulturarv, I: Tidsskriftet Grønland 3 - 2010, pp. 218-227

 

Olsen, Natuk L.
Kalaalimernit kinaassutsimut takussutaapput/Grønlandsk mad hører til identiteten, I: SILA nr. 2, pp. 16-19. Parisa 2010

 

Olsen, Natuk L.
Kalaalimernit kulturikkut kingornussat ilagaat pingaarutillit/Grønlandsk mad er en væsentlig del af vores identitet, I: Sermitsiaq nr. 47/2010, p. 28.

 

2009

Nyegaard, Georg 
1000 års grønlandsk landbrug – Arktiske vikinger og inuitbønder. I: Verdensarv – i Danmark og Grønland. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen i Danmark.

 

Nyegaard, Georg
Restoration of the Hvalsey Fjord Church. I: Jette Arneborg, Georg Nyegaard & Orri Vésteinsson (eds.): Norse Greenland: Selected Papers from the Hvalsey Conference 2008. Journal of the North Atlantic. Oct. 2009: Volume 2 Issue sp. 2.

 

Nyegaard, Georg
Medredaktør sammen med Jette Arneborg og Orri Vésteinsson af udgivelsen: Norse Greenland: Selected Papers from the Hvalsey Conference 2008. Journal of the North Atlantic. Oct. 2009: Volume 2 Issue sp. 2. Published by the Eagle Hill Foundation

 

Thorleifsen, Daniel
The role of fishing in Colonial Greenland, I: A History of the North Atlantic Fisheries, vol. 1: From Early Times to the Mid-Nineteenth Century, David J. Starkey, Jón Th. Thor, Ingo Heidbrink (eds.). NAFHA/DMS, Deutsche Maritime Studien,Bremerhaven 2009, pp. 350-365

 

2008

Andreasen, Claus
Fortidsminder, Vand og Råstoffer. In: Tidsskriftet Grønland nr. 2-3, August 2008, pp. 94-106. København

 

Andreasen, Claus
Faglig konsulent på Svendsen, Anne Marie og Merete Edlefsen: Menneskene fra Qilakitsoq. Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag 2008

 

Bennike, Ole, Mikkel Sørensen, Bent Fredskild, Bjarne H. Jakobsen, Jens Böcher, Susanne L. Amsinck, Erik Jeppesen, Claus Andreasen, Hanne H. Christiansen and Ole Humlum: Late Quaternary Environmental and Cultural Changes in the Wollaston Forland Region, Northeast Greenland. In: High Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate. Ten years of monitoring and research at Zackenberg Research Station, Northeast Greenland. In: Advances in Ecological Research Vol. 40, pp.45-80; Amsterdam 2008. Eds.: Hans Meltofte, Torben R. Christensen, Bo Elberling, Mads C. Forchhammer and Morten Rasch.

 

Kleinschmidt. Pauline K.
Angujaatorfiup Nunaa - fortidsminder og mundtlig tradition, i:Tidsskriftet Grønland nr. 4-5, 2008.

 

M. Thomas P. Gilbert, Toomas Kivisild, Bjarne Grønnow, Pernille K. Andersen, Ene Metspalu, Maere Reidla, Erika Tamm, Erik Axelsson, Anders Götherström, Paula F. Campos, Morten Rasmussen, Mait Metspalu, Thomas F. G. Higham, Jean-Luc Schwenninger, Roger Nathan, Cees-Jan De Hoog, Anders Koch, Lone Nukaaraq Møller, Claus Andreasen, Morten Meldgaard, Richard Villems, Christian Bendixen, Eske Willerslev
Paleo-Eskimo mtDNA Genome Reveals Matrilineal Discontinuity in Greenland In: Science Express on 29 May 2008 og i: Science 27 June 2008: Vol. 320. no. 5884, pp. 1787 – 1789

 

2007

Bennike, Ole and C. Andreasen
Radiocarbon dating of walrus (Odobenus rosmarus) remains from Greenland. In:Polar Record 43 (227): 361-365 (2007)

 

Gilbert, Thomas P., Durita Djurhuus, Linea Melchior, Niels Lynnerup, Michael Worobey, Andrew S. Wilson, Claus Andreasen, Jørgen Dissing.
mtDNA from hair and nail clarifies the genetic relationship of the 15th century Qilakitsoq Inuit mummies. In: American Journal of Physical Anthropology, 2007

 

Thorleifsen, Daniel
Historie i Grønland i begyndelsen af 1900-tallet, I: Den dubbla blicken - Historia i de nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900, red. H. Gustafsson, F. Persson, C. Tornbjer & A. Wallette, Sekel Bokförlag, Lund 2007, pp. 81-96

 

2006

Andreasen, Claus
Forhistoriske transportformer i Nord- og Nordøstgrønland. In: Peter Schmidt Mikkelsen: TWIN OTTER. Flyvning og rejser i Grønland. Aschehoug 2006,pp:10-18.

 

Andreasen, Claus
Inuit i Middelalderen. In: De vestnordiske landes fælleshistorie II. Udvalg af foredrag holdt på VNH-konferencerne i Ísafjördur 2003, Tórshavn 2004 og Oslo 2005. Red.: Andras Mortensen, Alf R. Nielssen og Jón Th. Thor. Inussuk –Arktisk forskningsjournal 2 – 2006. Nuuk. Pp.: 20-32.

 

Andreasen, Claus
Inuit siulliit (Independence I). In: Kalaallit Nunaata itsarsuaq oqaluttuassartaa. Ilinniusiorfik/Undervisningsmiddelforlag 2006, Nuuk. Pp: 35-64.

 

Andreasen, Claus
Canadamut atassuteqarneq (Independence II). In: Kalaallit Nunaata itsarsuaq oqaluttuassartaa. Ilinniusiorfik/Undervisningsmiddelforlag 2006, Nuuk, pp: 111-140.

 

Christiansen, Ole
Gamle Godthåb. En bygningshistorisk guide. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 2006

 

Dietz R, Riget F, Born EW, Sonne C, Grandjean P, Kirkegaard M, Olsen M.T., Asmund, G, Renzoni A, Baagøe H, Andreasen C.
Trends in mercury in hair of Greenlandic Polar Bears (Ursus maritimus) during 1892-2001. In: Environmental Science and Technology. Published on web 11.01.2006

 

Frandsen, Niels
Selvforsyning og markedsøkonomi i nyere tid. I De vestnordiske Landes fælles historie II. Inussuk 2006

 

Frandsen, Niels
B-10, Qeqertarsuaq, I: Tidsskriftet Grønland 3-4, 2006

 

Frandsen, Niels
Martha – en splittet person? I Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2.

 

Pedersen, Ane Marie B.
Alluttormiut tamarmik oqaasii.(Alluttormiut beboernes brev til den Nordgrønlandske inspektør i 1828). Atuagassiaq, Kalaaleq, nr. 11, 2006

 

Pedersen, Ane Marie B.
Ullorissat ikumasut igalaani/Lysende stjerner i vinduerne. Sermitsiaq nr.50, 2006.

 

2005

Andreasen, Claus 
Det grønlandske museumsvæsen og forskningen set fra Grønland. In: Grønlandsforskning. Editor: Kirsten Thisted. Det grønlandske Selskabs Skrifter XXXVIII. Det grønlandske Selskab. København 2005. pp. 193-200.

 

Appelt, Martin; Myrup, M. Pasda, C. og Grønnow, B.
The Steatite Objects Analyses Project (S.O.A.P) 2005-2007. Travel and project report 2005. Sila – the Greenland Research Centre at the National Museum of Denmark

 

Bennike, Ole and Claus Andreasen
New dates of musk-ox (Ovibos moschatus) remains from northwest Greenland. In. Polar Record 41 (217): 125-129 (2005)

 

Bennike, Ole and Claus Andreasen
Radiocarbon dating of musk-ox (Ovibos moschatus) remains from northeast Greenland. In. Polar Record 41 (219): 305-310 (2005)

 

Jakobsen, Aviâja R.
Katalog til særudstillingen Anden Verdenskrig og Grønland

 

Thorleifsen, Daniel
Myter og fakta om immiaq – et grønlandsk ølfænomen, I: Fólkaleikur. Heidursrit til Jóan Paula Joensen (red. Andras Mortensen), Føroya Frodskaparfelag, Tórshavn 2005, pp. 283-92

 

Thorleifsen, Daniel
Invandrarland – koloni – hjemmestyre, I: Grönland, mer än isberg (red. Torsten Hallberg), Arena Norden, 2005, Stockholm, pp. 29-51.

 

Thorleifsen, Daniel 
Arbejdskraftens sammensætning og spørgsmålet om planlægning og uddannelse i 1950erne, I: Arbejdsmarkedet i Grønland (antologi, red. Aksel Vladimir Carlsen), Ilisimatusarfik, Nuuk 2005 pp. 189-202

 

2004

Andreasen, C.
Palaeoeskimo Dwellings in Greenland: A Survey. Etudes Inuit Studies 2004, special volume on: Palaeoeskimo Architecture, Vol. 27(1-2) 2003, pp. 283-308, Quebec, Canada

 

Andreasen, C.
Bidragene: “Stikkel og Lampe”; “Harpuner”; “Lansehoveder”; “Amuletter og udskæringer” In: Illernit – Spor – Traces. Redaktion: Claus Andreasen, Joel Berglund, Niels Frandsen, Ane Marie B. Pedersen. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 2004 (grønlandsk, dansk, engelsk).

 

Andreasen, C.
Om arkæologien ved Jakobshavn Isfjord. In: Ole Bennike, Naja Mikkelsen, Henrik Klinge Pedersen og Anker Weidick (eds.) Ilulissat Icefjord – et verdensarvsområde. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Miljøministeriet, København.

 

Andreasen, C.
Independence I. In: Grønlands Forhistorie. Red.: Hans Christian Gulløv. Pp. 37-65. Gyldendal 2004.

 

Andreasen, C.
Independence II. In: Grønlands Forhistorie. Red.: Hans Christian Gulløv. Pp. 113-141. Gyldendal 2004.

 

Andreasen, C. og Niels Frandsen
Grønlands Historie. In: Illernit – Spor – Traces. Redaktion: Claus Andreasen, Joel Berglund, Niels Frandsen, Ane Marie B. Pedersen. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 2004. (grønlandsk, dansk, engelsk).

 

Redaktioner

Andreasen, C., Joel Berglund, Ane Marie B. Pedersen, Niels Frandsen (eds.)
Grønlands Historie. In: Illernit – Spor – Traces. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Nuuk 2004. (grønlandsk, dansk, engelsk).

 

CloseClose

Search Nationalmuseum and Archieve of Greenland