Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Greenland National Museum & Archives

Grønlandske lokalmuseer

Der er et lokalmuseum i 14 af Grønlands 18 byer. De ligger næsten alle i de ældre miljøer i byerne, hvor de har til huse i historiske bygninger fra kolonitiden, typisk den gamle kolonibestyrerbolig. Desuden findes et lokalt museum i bygden Kangerlussuaq, hvis historie er tæt knyttet til anlæggelsen af den amerikanske base.

Driftstilskuddet til de godkendte lokalmuseer er indeholdt i Grønlands Selvstyrets bloktilskud til følgende:

Museernes arbejdsfelt er arkæologiske og etnologiske og historiske undersøgelser, indsamling af samtidsdata og arkivalier, udstillinger samt formidling.

Search NKA website