Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Greenland National Museum & Archives

Vision, mission & logo

Mission 

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv udvikler forudsætninger for, at alle kan få indsigt i grønlandsk kulturhistorie og –historiske levn og videreudviklingen af inuits og grønlandsk historiske bevidsthed og kulturarv. 

Vision

Som en levende og proaktiv institution sikrer Grønlands Nationalmuseum & Arkiv at:

  • omsætte grønlandsk kulturhistorie og kulturhistoriske levn til at være oplevelser for alle
  • bevare NKA’s troværdighed og kvalitet i samlinger og forskning
  • værne om sin rolle som Grønlands førende institution inden for kulturhistorie
  • fremme viden om inuits og grønlandsk kulturhistorie 

Logo

NKAs logo er inspireret af et skindbroderi på en skindpose fra Ammassalik. Posen er i dag en del af den permanente udstilling og er ifølge registreringen en sypose fra ca. 1900. Logoet blev taget i brug i 1978.

 

Etnografen William Thalbitzer beskrev i 1914 de østgrønlandske skindornamenter som ’øje-lignende’. Der er flere eksempler på lignende symboler fra Sibirien og Alaska. Hos Yupik i Alaska ses symbolet i danse-masker og kaldes ellam iingaa  - bevidsthedens øje. Ella kan sammenlignes med det grønlandske sila som også betyder erkendelse og bevidsthed om verden.

 

NKA’s forskellige præsentationer af logoet gennem tiden, fortæller noget om museets og samfundets udvikling. I 1978 blev der i forklaringen på logoet lagt vægt på dets rødder i Inuits kulturfællesskab. I teksten fra 1990´erne blev logoets betydning en del af museets image som videns- og forskningsinstitution. Der passede det fint at lægge vægt på symbolets betydning som en tolkning af sila, nemlig ’påpasselighed’ og ’fornuft’.

Search NKA website