Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Greenland National Museum & Archives

Ledelsen

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv’s ledelse består af institutionens direktør Daniel Thorleifsen, som har det overordnet og strategiske ansvar for institutionen, herunder dens myndighedsbehandling.  

Hvor museumssouschef Bo Albrechtsen tager sig den daglige ledelse på Nationalmuseet og fredningslovgivningen, har førstearkivar Grete Rendal ansvaret for den daglige ledelse på Nationalarkivet, mens afdelingsleder Thora Ludvigsen varetager den daglige administration af hele institutionen. 

 

Search NKA website