Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Greenland National Museum & Archives

NKA’s medarbejdere

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv er organiseret i to enheder hhv. Arkivet og Museet. Lederne af enhederne udgør sammen med museumsdirektøren og kontorlederen ”NKA’s ledelse”

 

Daniel Thorleifsen

Museumsdirektør

Direkte telefon: (+299) 342201

daniel@natmus.gl

Museumsdirektørens ansvarsområder er administration, historie og kunst

Medarbejdere ved arkivet

Grete Rendal

Førstearkivar

Tel.: (+299) 362338

grete@arkiv.gl

Daglig ledelse af arkivet, kulturhistorie, GTO, indsamling, registrering, ordning, bevaring og kassation og forskning

 

Paarnannguaq Banda Kristiansen

Arkivar

Tel.: (+299) 362333

banda@arkiv.gl

Kulturhistorie, indsamling, registrering, ordning, bevaring og kassation og forskning

 

Inge Høst Seiding

Arkivar

Tel.: (+299) 362332

inge@arkiv.gl

Kulturhistorie, indsamling, registrering, ordning, bevaring og kassation og forskning

 

Mikkel Nohr Jensen

It-arkivar

Tel.: (+299) 362335

mikkel@arkiv.gl

Elektronisk arkivering, indsamling, lagring, bevaring og kassation og forskning

 

Vagner Kramer

Tegningsarkivar

Tel.: (+299) 313899

kramer@arkiv.gl

Bygningsarkivar, indsamling, ordning, bevaring og kassation og forskning

 

Hans Egede Berthelsen

Fuldmægtig

Tel.: (+299) 362334

hans@arkiv.gl

Ordning, registrering

 

Lars Peter Petersen

Registrator

Tel.: (+299) 362337

lars@arkiv.gl

Ordning og registrering

Medarbejdere ved museet

Bo Albretchsen

Souschef, museumsinspektør

Tel.: (+299) 342214

bo@natmus.gl

Daglige ledelse af museet, etnologi, fredningsarbejde, it og teknik, udstillinger, formidling, registrering og forskning

 

Minik Lyberth

Afdelingsleder

Tel.: (+299) 342202

minik@natmus.gl

Museets administration, personale, økonomi og kiosk

 

Ujammiugaq Engell

Formidlingsinspektør

Tel.: (+299) 342218

ujammiugaq@natmus.gl

Udstillinger, formidling, koordinering af rundvisninger og arrangementer, skoletjeneste og kommunikation

 

Manumina Lund Jensen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342210

manumina@natmus.gl

Immateriel kulturarv, udstillinger, formidling, registrering og forskning

  

Hans Lange

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342208

hans@natmus.gl

Arkæologi, kunst, udstillinger, formidling, registrering og forskning

 

Mikkel Myrup

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342213

mikkel@natmus.gl

Arkæologi, fredningsarbejde, udstillinger, it og teknik, formidling, registrering og forskning

 

Hans Harmsen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342213

harmsen@natmus.gl

Arkæologi, fredningsarbejde, udstillinger, it og teknik, formidling, registrering og forskning

 

Aviâja Rosing Jakobsen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 342211

aviaaja@natmus.gl

Etnologi, kunst, udstillinger, formidling, registrering og forskning

 

Inge Bisgaard

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 382230

inge@natmus.gl

Bygningsafdelingen, fredningsarbejde, udstillinger, formidling, registrering og forskning

 

Christian Koch Madsen

Museumsinspektør

Tel.: (+299) 382234

christian@natmus.gl

Norrøn arkæologi, udstillinger, formidling, registrering og forskning

 

José D. Ruiz-Martinez

Magasinforvalter

Tel.: (+299) 382217

jose@natmus.gl

Magasiner, depoter og registrering

 

Naja Rosing-Asvid

Arkitekt

Tel.: (+299) 392233

naja@natmus.gl

Arkitektur, design og udstillinger

 

Allan Lynge

Museumsforvalter

Tel.: (+299) 342205

allan@natmus.gl

Vedligeholdelse, reparation

 

Inuk Ostermann Sørensen

Kustode

Tel.: (+299) 342204

Produktsalg

 

Andreas Wille

Kustode

Tel.: (+299) 342204

Produktsalg

 

Jane P. Lantz

Kustode

Tel.: (+299) 342204

Produktsalg

 

Marius Eliasen

Studentermedhjælper

marius@natmus.gl

 

Michael Nielsen

Studentermedhjælper

michael@natmus.gl

 

Dorthe Vold

Rengøring

Tel.: (+299)  322611

Køkken og rengøring

 

 

Search NKA website